• Intel Core i7 2640M
  • DRAM3 4GB bus 1333(nâng cấp max 16G)
  • HDD 250G/320G (nâng cấp SSD thoái mái)
  • 15.6 inch HD + 1600×900
  • VGA rời Nvidia NVS 4200 & Intel HD 3000
  • Phím số, DVDRW, Wifi, USB, HDMI,