google

Google đã thay đổi chính sách bảo mật từ tháng 6 nhưng chắc chắn bạn chưa được biết điều đó

Trong suốt gần 10 năm, Google đã đưa ra lời hứa bảo vệ sự riêng tư của người dùng khỏi quảng cáo bằng cách thu thập thông tin cá nhân của chủ sở hữu, từ các tài khoản Gmail cho tới những dịch vụ khác của Google, ngoại trừ cơ sở dữ liệu trên DoubleClick […]