• CPU i5 2520M thế hệ 2
  • Tốc độ: 2.5Ghz
  • Cache 3M
  • Free nâng cấp