• CPU i7 2620M thế hệ 2
  • Tốc độ: 2.7Ghz
  • Cache 4M
  • Free nâng cấp