• Laptop chuyên đồ họa 3D,2D các phần mềm dùng tốt Revit, 3Dmax, Sketchup, Solidwork, adobe AE, AI,
  • Render Vray, Corona..
  • Máy ảo cho lập trình